top of page
PXL_20230927_111549514.PORTRAIT.jpg
Arddangosfa gyfredol:  

Cysylltiadau Cathartig gan Kaz Cannell

Mae’r arlunydd yn credu bod cysylltiadau ag eraill ym mhob rhan o’n bywydau yn
hanfodol bwysig i’n lles ac mae’n hanfodol i dyfu, cynnal a meithrin y cysylltiadau hyn.

Cafodd ei hysbrydoli gan hyn i greu pocedi clymu wedi'i gwau wedi’u haddurno a’r gosodiadau cathartig gan ddefnyddio ei chod, ac i bwytho rhai ar hen hancesi i’w rhoi ynddynt.

Agor

Llun 10 - 3

Mawrth 10-3

Mercher 10-3

ARDDANGOSFEYDD DYFODOL

Dod yn fuan

YMGEISIO I ARDDANGOS GYDA NI

Rydym yn croesawu ceisiadau i arddangos gyda ni.

Anfonwch e-bost at: stiwdio@cwmarian.org.uk am ffurflen gais.

Rydym yn lleoliad cymunedol ac er nad ydym yn codi ffi i chi arddangos gyda ni gofynnwn i chi roi rhywbeth yn ôl i'n cymuned leol. Byddai hyn fel arfer ar ffurf sgwrs am eich gwaith, gweithdy neu rodd o ddarn o waith y gallwn ei werthu i godi arian. 

bottom of page