top of page

Llogi ein Gofod

PXL_20230517_130736104.MP.jpg

Mae Y Stiwdio ar gael i'w llogi! Perffaith ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai a digwyddiadau.

Gallwch logi ein lle am £10 yr awr.

Mae gennym ni:

Byrddau a seddi ar gyfer hyd at 24 y tu mewn

Y tu allan, lle eistedd dan do i 8

Cyfleusterau taflunydd

Cegin fach gyda thegell, microdon ac oergell

Toiled compost cwbl hygyrch

Parcio ar gyfer 5 car

Cwblhewch y ffurflen a'i dychwelyd i stiwdio@cwmarian.org.uk neu cysylltwch i holi am y dyddiadau sydd ar gael.

bottom of page